W poprzednim poście wspominałem o różnych możliwych drogach początkowej inicjalizacji bazy danych dla aplikacji pisanych na androida, w przypadku poprzedniej aplikacji zdecydowałem się na najprostsze (jednocześnie brzydkie) rozwiązanie - kod sql jako pola z modyfikatorami private static final. Wówczas podejście to było akceptowalne ze względu na małą ilość danych, którymi musiałem zasilić bazę.

W przypadku kolejnej aplikacji (właściwie widgetu przypominającego o imieninach) danych, którymi trzeba zasilić bazę jest dużo więcej. Zdecydowałem się więc na inne podejście. Dane, które zasilą bazę danych przechowywane będą w pliku csv dołączonym do aplikacji (plik znajdował będzie się w archiwum apk). Standarowa struktura projektu umożliwa przechowywanie takich plików w dwóch miejscach:

 • res/raw,
 • assets.

W moim przypadku, zdecydowałem się na umieszczenie pliku csv w katalogu assets/ ponieważ zależy mi na dostępie do pliku na podstawie nazwy pliku a nie jego identyfikatora generowanego automatycznie (w przypadku plików w res/raw mamy do nich dostęp za pośrednictwem zestawu metod Resources.openRawResource() gdzie jako argument przekazujemy idenyfikator źródła z klasy R).

Poniżej prezentuję fragmenty kodu odpowiedzialne za utworzenie nowej bazy danych, zasilenie jej danymi z pliku oraz parsowanie pliku csv.

public class SaintsDayDbHelper extends SQLiteOpenHelper {

  // unfortunatelly context in parent isn't accessible ):
  private Context context;
  // ...

  @Override
  public void onCreate(SQLiteDatabase db) {
    db.execSQL(CREATE_DB_STMT);
    new DbSeeder(context.getAssets(), db).seedDb();
  }
  // ...
}

Poniżej kod klasy DbSeeder odpowiedzialnej za zasilenie nowotworzonej bazy danymi. Jak widać klasa ta używa klasy CsvParser do parsowania pliku z danymi. W ten sposób utworzone rekordy są następnie wrzucane do bazy.

public class DbSeeder {

  private static final String RAW_DATA_FILE_PATH = "pl_saints_days.csv";

  private SQLiteDatabase db;
  private AssetManager assetsManager;
  // ...

  public void seedDb() {
    CsvParser parser = new CsvParser(assetsManager, RAW_DATA_FILE_PATH);
    try {
      db.beginTransaction();
      CsvParser.Record record = null;
      while((record = parser.readRecord()) != null) {
        insertRows(record);
      }
      db.setTransactionSuccessful();
    } finally {
      db.endTransaction();
      parser.close();
    }
  }
  // ...
}

Poniżej kod klasy odpowiedzialnej za parsowanie pliku csv. Właśnie w tym miejscu uzyskujemy dostęp do “surowego” pliku z katalogu assets/, przy pomocy AssetsManager.open().

class CsvParser {

  private BufferedReader reader;
  // ...

  public CsvParser(AssetManager manager, String filePath) {
    try {
      InputStream inputStream = manager.open(filePath);
      reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(inputStream));
    } catch (IOException e) {
      throw new RuntimeException(e);
    }
  }
  // ...
}

Wyżej prezentowane są wyłącznie fragmenty kodu, po całość odsyłam na moje konto na githubie.

Podobne posty